Бұрғылау қондырғысы

SM-­8G Бұрғылау қондырғысы:
55e925287b5a8.png

56546c735f1cc.png

Қондырғы әр түрлі ғылыми-зерттеу жұмыстарын және бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін арналған. Ол бағаналық бұрғылау және су ұңғымаларын бұрғылау үшін пайдаланылады. Бағаналық бұрғылау белгіленген кинематикалық тетікті кең қималы діңгекті қолдану жолыменжоғары дәлділікті қамтамасыз ете отырып,цилиндр арқылы басу/шығыру жүйемен толықтырылып күшпен 100кН дейін өндіріледі.
Jack Up шынжыр табан

55e9254a12dca.png 55e9255ac6892.png

55e92568e48ec.png 55e9257aab726.png


Jack Up шынжыр табанжер, су және транзиттік аймақтарында бұрғылау жұмыстарын жүргізі үшін арналған. Шынжыр табан жерде және транзиттік аймақта жұмыс жасауда қолданылады, жұмыс жасалып жатқан аймақта су бетінің тереңдігі 1,5-1,8 м.де 10 м. дейін бұрғылау понтонынегізінде Jack Up жүзуші жағдайына ауысады. Jack Up бұрғылаушысының жұмыс жасау қағидасы төмендегіше: жерде және транзиттік аймақтарда шынжыр табан қолданылады, ал аймақтын сулы бөлігінде ұғыманы бұрғылау орнына дейін бұрандалар мен жұлдызқұрттар көмегімен қозғалыста болады, одан әрі қарай тұрақты жұмыстарын жүргізу үшін төрт тіректі қолданады. Құрлықта, суда және таранзиттік аймақтарда ұғыманы бұрғылау Jack Up- қа орнатылған GEO 405 бұрғылау қондырғысы арқылы жүзеге асады.

GEO 405 бұрғылау қондырғысы бұл ықшам және гидравликалық әмбебап бұрғылау қондырғысы, топырақты бұрғылауға, өзектерді талдауға пайданылады. Ұғыма бұрғылауы айналмалы бұрғылау тәсілімен жүргізіледі, бұдан басқа статистикалық зонды жүргізу және өзектерді талдау жұмыстарын жүргізуге болады:

5683c32ba3a17.jpg

ГЕО 405 Бұрғылау қондырғысы:

GEO 405-шынжыр табанды ықшам және гидравликалық әмбебап бұрғылау, ол топырақты зерттеуге,өзекті талдап бұрғылауға және геологиялық барлауға, суда бұрғылауға арналған қондырғы болып табылады. Құрылғы тұйық балғамен және басқа айналмалы соқпалы құралдармен жұмыс жасай алады

Техникалық мінездемсі

Айналыс сәті

450-930 daNm

Айналыс жылдамдылығы

35-750 rpm

Жүріс беруі

2500-3500 mm

Беру күші

4500 daN

Тарті куші

6500 daN

Қозғалтқыш күші

56-68 Kw

Салмағы

5000-6000 Kg

5683c409e2228.png56546ec79aeeb.png


Жаһандық навигациялық спутниктік жүйесі (GNSS)

iconГидрографиялық және геофизикалық зерттеулер жүргізу үшін аспаптар мен жабдықтар

Акустикалық және сейсмоакустикалық профилографтар

iconСейсмоакустикалық көз түрiндегi «Бумер» жұмыс барысында жоғары күш куатын пайдалануға арналған және қосымша артықшылығы –куат көзінің есебінен сигнал жиелігін өзгерте алады. Бұл бұрын жетпейтін, импульстік сигнал енін ұлғайту үшін мүмкіндік береді. Импульс енін арттыра отырып, бірінғай импульстін сапасы жоғарылығын сақтап қалып, оданда көбірек өтімділігін қамтамасыз етеді. Спаркер Squid 2000 электроұшқын көзі жоғары сигнал өтімділігімен электр қуаттың тiзiмiмен жоғарғы дәлдiктегi аналогты зерттеулерi үшiн арналған. Көз сүйретуге ынғайлы болғандықтан катамаранға монтаждалған, сондай-ақ үздік толқын импульсі үшін көздің тереңдігін жеңіл реттеу мүмкіндігі бар.

Геотехникалық жабдықтар

iconSEABED компаниясының электр тебіреткіш сынама алғыш, 50 метр (стандартты нұсқасы), ең көп тереңдікте жұмсақ және жабысқақ топырақ цилиндрлі керн сұрыптауларын шығаруға арнап жасалған. Құрылғы теңіз түбі орналастырылған соң,теңіз түбіне артқы ілмектерін тастап, электр тебіреткіш бастиек колонналық кұбырды іске қосады. Тұрақты поршынды жүйе теңіз түбі шөгпесіне, шөгінді топырақ қабатына ең аз әсер күшпен енуге көмектеседі. Бастапқы жағдайы қайтып келгенсоң улгіден артқы ілмекті алу оңай болу үшін,тебіреткіш құрылғысын және құбырды көлденең жағдайына аударуға болады. Индикатор мүмкін болған енуін тексеруге мүмкіндік береді.

Бұрғылау қондырғысы

iconҚондырғы әр түрлі ғылыми-зерттеу жұмыстарын және бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін арналған. Ол бағаналық бұрғылау және су ұңғымаларын бұрғылау үшін пайдаланылады. Бағаналық бұрғылау белгіленген кинематикалық тетікті кең қималы діңгекті қолдану жолымен жоғары дәлділікті қамтамасыз ете отырып,цилиндр арқылы басу/шығыру жүйемен толықтырылып күшпен 100кН дейін өндіріледі.

 

Сайтта кері байланысу қарастырылған. Сіз осы жерден E-mail арқылы өз сұрағыңызды қойып, оған жауап ала аласыз

Поштаға жазу

Серіктестік