Қызмет және қызмет қөрсету

Мекеме қызметі біздің тапсырыс берушілеріміздің қажеттілігін кең ауқамды қанағаттандыруға және орындау үшін бағытталған. Ол ұсынылып отырған арнайы техника және соңғы үлгідегі құрал-жабдықтар, техналогиялық жұмыс тәсілдері мен алынған ақпаратты талдаудан байқалады.Біздің мекеменің стратегиясы, біздің тапсырыс берушілердің диапозанын кеңейтуге көмектесетін әрбіреуге кешенді және жеке ықпал етеді.


Мекеменің негізгі бағыттары мен іс-шаралары

• геологиялық-геофизикалық зерттеулердің барлық негізгі түрлері;

• инженерлік-геодезиялық жұмыстар;

• кешенді гидрографиялық және геофизикалық зерттеулер, теңіз, жер және өтпелі аймақ инженерлiк-геологиялықзерттеулерін (ИГЗ) қоса алғанда ;

• бұрғылау ұңғыма учаскесіне дейінЖБҚ маршрутын төсеу бұрғылау;

• Топографо-геодезикалық, картографиялық жұмыстары;

• Ірі көлемді геологиялық модельдеріді жасауды кешенді түсіндіріу;

• Құрылысқа арналған жобалау-іздестіру жұмыстары;

• Химиялық талдамалық зертханалардың қызметтері;


Мекеме қызмет түрлері

• Теңіз жұмыстарын жүргізу үшін, құрал жабдықтар, ғылыми-зерттеу кемелерін және қызмет көрсетуші кемелерді ұсыну

• Жерде және транзиттік аймақта өндірістік жұмыстарды жүргізуде жабдықтармен қамтамасыз ету.


Гидрографиялық және геофизикалық зерттеулер құрамын мынадай іс-шараларды қамтиды:

• тереңдікке (зондтау);

• Сонар түбін зерттеу (теңіз түбі рельфін суретке түсіру);

• Магнитометрии (магниттік зерттеу);

• сейсмоакустикалық профильдеу;

• сейсмикалық барлау жұмыстары.


Геотехникалық зерттеулер құрамын мынадай іс-шараларды қамтиды:

• инженерлік геологиялық ұңғымалардың бұрғылау;

• Статистикалық және динамикалық дыбыс (CPT, SPT);

• іріктеу (орау, тасымалдау және сақтау).


Дала жұмыстарының қорытындысы бойынша кешенді зертханалық зерттеулер біздің өз сертификатталған және аккредиттелген зертханада халықаралық стандарттарға сай орындалады (BS, ASTM, ГОСТ).Кешенді түсіндіру үшін қорытынды есеп әзірлеу мекеменің тәжірибелі мамандары арқылы жүзеге асырылады.

 

Сайтта кері байланысу қарастырылған. Сіз осы жерден E-mail арқылы өз сұрағыңызды қойып, оған жауап ала аласыз

Поштаға жазу

Серіктестік